ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, 15ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, ΤΚ 14 564 (με στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: 15Ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κηφισιά Αττικής, Ελλάδα, ΤΚ 14 564 και deontology@lilly.gr), στο εξής «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ», «εμάς», «μας», ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δια της παρούσας ενότητας, επιθυμεί να σας ενημερώσει ως χρήστες/ επισκέπτες του ιστότοπου orders.lilly.gr (στο εξής «Ιστότοπος »), τόσο για την προσωπική της δέσμευση, όσο και για αυτή της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας Εli Lilly and Company, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και για το τι είδους δεδομένα ενδέχεται να συγκεντρώνει και πώς θα τα χρησιμοποιεί. Μέσω του Ιστότοπου και των παρεχόμενων δια αυτού υπηρεσιών, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ επεξεργάζεται, ήτοι συλλέγει, τηρεί και διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω. Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε εφαρμοστέας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

O Ιστότοπος μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είτε σας ταυτοποιούν άμεσα, είτε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα για να σας ταυτοποιήσουν. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν άμεσα περιλαμβάνουν το όνομα σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση κτλ.) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Παράδειγμα προσωπικού δεδομένου που δεν σας ταυτοποιεί άμεσα, αλλά σε συνδυασμό με άλλα αναγνωριστικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας, είναι η διεύθυνση του πρωτοκόλλου διαδικτυακής επικοινωνίας (Internet Protocol Address – IP Address) της συσκευής που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Iστότοπο. Ο Ιστότοπος απευθύνεται σε Πελάτες της Εταιρείας (Φαρμακεία και Φαρμακαποθήκες) που στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας διαθέτουν εκ του νόμου την αρμοδιότητα να προμηθεύονται και να διαθέτουν στην αγορά, χονδρικώς ή λιανικώς, φαρμακευτικά και συναφή προϊόντα, και τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις παραγγελίες τους ηλεκτρονικά. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγουμε τα κάτωθι στοιχεία: Στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση εμπορικών συναλλαγών & στοιχεία επικοινωνίας που μας παραχωρείτε οικειοθελώς, και συγκεκριμένα:

• τo ονοματεπώνυμό σας,
• την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e- mail),
• τoν αριθμό φορολογικού σας μητρώου (ΑΦΜ) και η ΔΟΥ σας,
• τη διεύθυνση της επιχείρησής σας,
• το τηλέφωνο της επιχείρησής σας,
• το κινητό σας τηλέφωνο (προαιρετικά),
• το φαξ της επιχείρησής σας (προαιρετικά).

Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να διαπιστώσουμε την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής σας, να λάβουμε και να εκτελέσουμε την παραγγελία σας, να είμαστε συνεπείς με τις απαιτήσεις που πηγάζουν εκ της φορολογικής νομοθεσίας (πχ. έκδοση φορολογικών στοιχείων) και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με τα ανωτέρω. Μπορείτε να αρνηθείτε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, αλλά τότε ίσως να μην μπορούμε να σας προσφέρουμε την δυνατότητα να υποβάλετε ηλεκτρονικά τις παραγγελίες σας. Εκ των ανωτέρω στοιχείων και συγκεκριμένα:

• το κινητό σας τηλέφωνο &
• η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e – mail), θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αποστολή σε εσάς:
• ανακοινώσεων κυκλοφορίας προϊόντων (νέων, νέων μορφών, κλπ) ή διακοπής κυκλοφορίας,
• ανακοινώσεων στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας,
• ανακοινώσεων σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγγελιών,
• δελτίων επιστημονικής ενημέρωσης (scientific newsletters),
• δελτίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα (educational newsletters),
• δελτίων προωθητικού χαρακτήρα (promotional newsletters),
• ερωτηματολογίων αξιολόγησης,
• ερωτηματολογίων έρευνας αγοράς,
• ερωτηματολογίων ικανοποίησης σχετικά με:

την Εταιρεία,
τα προϊόντα μας & τις υπηρεσίες μας,
τα χρησιμοποιούμενα από εμάς υλικά επιστημονικής ενημέρωσης & εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να λαμβάνουμε γνώση σχετικά με:
• το αν λάβετε ή όχι τη σχετική ενημέρωση,
• το αν διαβάσατε ή όχι τη σχετική ενημέρωση,
• το ποιον σύνδεσμο της αντίστοιχης ενημέρωσης επισκεφθήκατε, προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για το σχεδιασμό & την υλοποίηση μελλοντικών digital campaigns με το πλέον κατάλληλο για εσάς περιεχόμενο. Δεν έχετε υποχρέωση να μας παραχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση όμως που επιλέξετε να μην τα παραχωρήσετε, δεν θα είναι δυνατή η αποστολή σε εσάς επικοινωνιακού και επιστημονικού περιεχομένου προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις σας.

Επιπλέον πληροφορίες: Κάποιες ενότητες του Ιστότοπου σας επιτρέπουν να μοιραστείτε επιπλέον πληροφορίες μαζί μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρείχατε για να σας στείλουμε πληροφορίες που ζητήσατε, για να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας, για να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο ή και για άλλες ενέργειες απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αίτημά σας.

Ενδιαφέροντα και προτιμήσεις: Περιλαμβάνονται πληροφορίες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πως να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα με βάση το δικό σας ενδιαφέρον σε προϊόντα και υπηρεσίες μας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας για το πώς να επικοινωνούμε μαζί σας, για προϊόντα ή υπηρεσίες μας ή μπορεί να απαιτούνται κατά την έναρξη ενδεχόμενης εμπορικής ή επαγγελματικής σχέσης μεταξύ μας, καθώς επίσης για την επιβεβαίωση της επαγγελματικής σας ιδιότητας, όπως η Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησής σας, νομιμοποιητικά έγγραφα, επαγγελματικός Α.Μ.

Χρήση του Ιστότοπου: Χρησιμοποιούμε τις σχετικές με τη χρήση του Ιστότοπου πληροφορίες για να οργανώσουμε και να ασφαλίσουμε τον Ιστότοπο, τα συστήματα του δικτύου μας και άλλα περιουσιακά μας στοιχεία. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για την IP (Internet Protocol) διεύθυνση της συσκευής σας, την ημερομηνία και ώρα της παραμονής σας στον Ιστότοπο, τη γεωγραφική σας τοποθεσία, το πως πλοηγηθήκατε στον Ιστότοπο και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από web logs, cookies ή με άλλους τρόπους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα αλλά που παραπέμπουν στη συσκευή σας. Είναι πιθανό η IP διεύθυνσή σας ή ένα cookie που χρησιμοποιούμε, να περιέχει πληροφορίες που μπορεί να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα. Το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις άλλες σχετικές τεχνολογίες, περιγράφεται κατωτέρω με περισσότερη λεπτομέρεια. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα για νόμιμους επιχειρηματικούς μας σκοπούς.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας, που πηγάζουν από το εφαρμοστέο νομικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως είναι η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών, η παροχή σε αρμόδιους φορείς για τις πωλήσεις μας γενικώς ή ειδικώς ανά πελάτη ή προϊόν, η τήρηση της νομοθεσίας περί επάρκειας φαρμάκων στην ελληνική αγορά, ή για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας, καθώς και βάσει της εταιρικής πολιτικής περί τήρησης αρχείων ή για τη διαχείριση του Ιστότοπου πάντοτε εντός των νόμιμων συμφερόντων της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ. Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται είτε βάσει της δικής σας συγκατάθεσης, είτε διότι είναι απαραίτητο για την εκτέλεση εκ του νόμου υποχρέωσης ή σύμβασης, ή ακόμη και για να ληφθούν μέτρα, μετά από δική σας αίτηση, πριν τη σύναψη τυχόν σύμβασης. Ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων, με πληροφορίες που σχετίζονται και προκύπτουν από την μεταξύ μας εμπορική συναλλακτική σχέση και τηρούνται στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της Εταιρείας και της διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων της (π.χ. ιστορικό αγορών σας από την Εταιρεία) και τα οποία είτε συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την ίδια είτε προέρχονται από τη Βάση Δεδομένων Επαγγελματιών Υγείας τρίτης εταιρείας με την οποία συνεργαζόμαστε (π.χ. ΙQVIA) και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, προκειμένου να δημιουργηθεί το προφίλ σας, το οποίο θα αξιοποιηθεί για τον ορθότερο προγραμματισμό της επιστημονικής ενημέρωσης, και διάθεσης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να σας προσφέρουμε για τα προϊόντα μας.

COOKIES ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Web beacons. Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία που είναι γνωστή ως web beacons και επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών δραστηριότητας στο διαδίκτυο (web log). To web beacon είναι ένα ελάχιστου μεγέθους γραφιστικό αρχείο που περιλαμβάνεται σε ιστοσελίδα ή σε ηλεκτρονικό μήνυμα και είναι σχεδιασμένο να βοηθά την καταγραφή των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε ή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανοίγετε. Οι πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας κατά την επίσκεψη κάποιου ιστότοπού μας συγκεντρώνονται από τον υπολογιστή (ονομάζεται webserver) που φιλοξενεί τον ιστότοπό μας. Σε κάποιες από τις ιστοσελίδες μας ή σε κάποια από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που σας στέλνουμε, ενδεχομένως να γίνεται χρήση της τεχνολογίας που είναι γνωστή ως web beacon (άλλες ονομασίες της ίδιας τεχνολογίας είναι: “action tag” ή “clear GIF technology”). Μπορεί να κάνουμε χρήση της τεχνολογίας των web beacons σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τα μηνύματα που στέλνουμε ανοίγονται ή διαβάζονται. Η τεχνολογία των web beacons βοηθά επίσης την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των ιστότοπων, μέσω της μέτρησης του αριθμού των επισκεπτών ή της μέτρησης των επισκεπτών που κάνουν κλικ σε σημαντικά στοιχεία του ιστότοπου.

Cookies. O Ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία που είναι γνωστή ως "cookies". Το cookie είναι ένα μικρό πληροφοριακό αρχείο (text file) που ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, εκεί που φυλάσσονται τα αρχεία του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για να μπαίνετε στο διαδίκτυο (browser). Το cookie σας απαλλάσσει από τον κόπο να επανεισάγετε κάποιες πληροφορίες σε ορισμένα πεδία εγγραφής, όταν επισκέπτεστε ξανά έναν ιστότοπο, επειδή βοηθά τον ιστότοπο να «θυμάται» τις πληροφορίες που είχατε αρχικά εισάγει. Το cookie επίσης βοηθά στην αποστολή εξατομικευμένου περιεχομένου προς εσάς και καταγράφει το πως χρησιμοποιείτε τις ενότητες του Ιστότοπου. Tα cookies μπορεί να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας τόσο από εμάς όσο και από τρίτους με τους οποίους έχουμε σχέση, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες web analytics και υπηρεσίες network advertising. Στους περισσότερους browsers, μπορείτε να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις ώστε να διαγράφονται τα cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρονται όλα τα cookies ή να λαμβάνετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα πριν την εγκατάσταση ενός cookie. Παρακαλούμε ελέγξτε τις οδηγίες του browser σας για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις λειτουργίες. Αν απορρίψετε τα cookies η λειτουργικότητα του Ιστότοπου μπορεί να περιορισθεί και ενδεχομένως να μην μπορείτε να απολάβετε τα πλεονεκτήματα των ποικίλων χαρακτηριστικών του Ιστότοπου.

Do not track. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αποφύγετε το να καταγράφεται η δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο. Ένας από αυτούς είναι να ορίσετε μία προτίμηση στον browser σας, που να ειδοποιεί τις ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε, ότι δεν επιθυμείτε να συλλέγουν πληροφορίες σε σχέση με εσάς. Αυτό αναφέρεται ως Do–Not-Track (DNT) σήμα. Παρακαλούμε σημειώσατε, ότι προς το παρόν ο Ιστότοπός μας δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα σήματα των browsers. Δεν υπάρχει ένα παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο για το πως θα έπρεπε να ενεργήσει μία εταιρεία όταν ανιχνεύεται ένα σήμα DNT.

Επιλογές σχετικά με τα Cookies. H European Interactive Digital Advertising Alliance (EIDAA) διατηρεί ιστότοπο όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα αποδεκτών (‘opt- out’) εξατομικευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων από κάποια ή από όλες τις διαφημιστικές διαδικτυακές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την EIDAA εδώ: www.youronlinechoices.eu.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας εσωτερικά στην Εταιρεία και ενδεχομένως να τύχουν εσωτερικής διαβίβασης για τους ανωτέρω σκοπούς. Ενδέχεται όμως να διαβιβαστούν και σε συνεργάτες μας εκτός Εταιρείας, που μας παρέχουν υπηρεσίες digital marketing. Επίσης πρόσβαση (χωρίς διαβίβαση) στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν εργαζόμενοι σε τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη του Ιστότοπου και των ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούμε για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς που αναφέρονται ή που σχετίζονται με αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα Ενημέρωση. Όλα αυτά τα τρίτα μέρη βάσει μεταξύ μας συμβατικού όρου υποχρεούνται να τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δεν διαβιβάζει (πλην των ανωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων) ούτε αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί, τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός εάν υποχρεούται βάσει νόμου ή αίτησης ή δικαστικής απόφασης ή αρμόδιας δημόσιας ή ανεξάρτητης αρχής ή προκειμένου να ενεργήσει σε επείγουσες περιπτώσεις για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή την επιβολή του νόμου, για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του διαδικτύου ή όταν απαιτείται εκ του νόμου. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όταν η κρατική ή εταιρική ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις απαραίτητες διαβιβάσεις στις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Google Analytics

Η Google Analytics μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την λειτουργία του Ιστότοπου και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια μέρη του Ιστότοπου χρησιμοποιούνται. Η Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνικά εργαλεία όπως, τα First-party cookies και ο κώδικας Javascript, για να συγκεντρώσει πληροφορίες για τους επισκέπτες. Η Υπηρεσία της Google Analytics καταγράφει τους επισκέπτες του ιστότοπου που έχουν ενεργοποιήσει το Javascript. Η Google Analytics καταγράφει ανώνυμα το πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με ένα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών : από που ήρθαν και του τι έκαναν στον ιστότοπο. H Google Analytics συγκεντρώνει τις πληροφορίες των χρηστών που αναφέρονται ανωτέρω. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την διαχείριση και επικαιροποίηση του ιστότοπου και επίσης μέσω των πληροφοριών αυτών θα αξιολογούμε αν οι επισκέπτες του Ιστότοπου ταιριάζουν με τα προσδοκόμενα δημογραφικά χαρακτηριστικά του κοινού- στόχου του Ιστότοπου και προσδιορίζουμε με ποιο τρόπο τα σημαντικά κοινά-στόχοι πλοηγούνται στο περιεχόμενο του Ιστότοπου. Τα First – party cookies (όπως το Cookie της Google Analytics) και τα cookies τρίτων (όπως το cookie DoubleClick) θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν αναφορές σχετικές με την προβολή (ad impression) και αποδοτικότητα των online διαφημιστικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστότοπου σε σχέση με τον αριθμό των αντίστοιχων επισκέψεων.

Α. Δυνατότητα Opt - Out

Η Google Analytics προσφέρει τη δυνατότητα opt-out (από-επιλογής) για τους επισκέπτες του ιστότοπου που δεν επιθυμούν την συλλογή των δεδομένων τους. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτή τη δυνατότητα εδώ : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

B. Η χρήση των δεδομένων από τη Google

H Google και οι θυγατρικές της μπορεί να τηρούν και να χρησιμοποιούν με την επιφύλαξη της Πολιτικής της περί Ιδιωτικότητας (που βρίσκεται http://www.google.com/privacy.htlm ή σε παρόμοιο άλλο URL που η Google μπορεί να παρέχει κατά καιρούς), πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τη χρήση που κάνετε στην Google Analytics Information Disclosures and Sharing.

Plugins Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ)

Ο Iστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί Plugins ΜΚΔ για να σας επιτρέπει να μοιράζεστε εύκολα πληροφορίες με άλλους. Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, ο διαχειριστής του plugin του ΜΚΔ που βρίσκεται στον Ιστότοπό μας, μπορεί να τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή σας, το οποίο να του επιτρέπει να σας αναγνωρίσει στον ιστότοπο του ως άτομο που έχει προηγουμένως επισκεφθεί τον Ιστότοπό μας. Αν έχετε προηγουμένως κάνει login στην ιστοσελίδα κάποιου ΜΚΔ, ενώ παράλληλα περιηγείστε στον Ιστότοπο μας, τα plugins του ΜΚΔ ενδέχεται να επιτρέπουν στην ιστοσελίδα του ΜΚΔ, να λαμβάνει άμεσα ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σε σχέση με εσάς, που να υποδεικνύουν ότι επισκεφθήκατε τον Ιστότοπό μας. Το plugin του ΜΚΔ μπορεί να συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για τους επισκέπτες που έχουν εισέλθει προηγουμένως σε κάποιο ΜΚΔ, είτε αλληλεπιδρούν ενεργά με το plugin στον Ιστότοπό μας είτε όχι. Tα plugins των ΜΚΔ επίσης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα του ΜΚΔ να μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες σας στον Ιστότοπό μας με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας του ΜΚΔ. H ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ δεν ελέγχει το περιεχόμενο των plugins των ΜΚΔ. Για περισσότερες πληροφορίες για τα plugins των ΜΚΔ από ιστοσελίδες ΜΚΔ σας παραπέμπουμε στις αντίστοιχες Δηλώσεις περί Προσωπικών Δεδομένων των ΜΚΔ.

ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜEΝΑ

Τα δεδομένα σας θα τηρηθούν σε αρχείο από την Εταιρεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, για την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών της και για νομικούς λόγους, σε συμφωνία με τις διαδικασίες της περί τήρησης δεδομένων και του εκάστοτε εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας μείνει ανενεργός για διάστημα 5 ετών θα διαγραφεί. Θα παραμείνει όμως το ιστορικό των παραγγελιών σας για το νομικά απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται ούτε έχει σχεδιαστεί για χρήση από ανήλικα άτομα. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από οποιοδήποτε ανήλικο άτομο. Η χρήση του Ιστότοπου πρέπει να γίνεται από άτομα άνω των 18 ετών.

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Διαθέτουμε εύλογα φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δια του Ιστότοπου. Για παράδειγμα περιορίζουμε την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σε εκείνους τουςεργαζόμενους , παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες μας, που χρειάζονται πρόσβαση σε αυτά για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην Δήλωση. Αν και προσπαθούμε να παρέχουμε επαρκή και εύλογη ασφάλεια για τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε και τηρούμε, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει κάθε πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες από την Εταιρεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον διαβιβάζονται. Επίσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να δείτε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία για εσάς και εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τους καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι νομικές και τεχνικές προϋποθέσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή τους ή την μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, επικοινωνώντας με την Εταιρεία στη διεύθυνση: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ, 15ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Κηφισιά, 14564, Τηλέφωνο: 210- 6294600.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο σε σχέση με το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τα δεδομένα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο e-mail: deontology@lilly.gr.

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένος/ η από την ανταπόκριση της Εταιρείας ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν είναι σε συμφωνία με τα οριζόμενα στη νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία προς την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Προς διευκόλυνσή σας, ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που ανήκουν και είναι αντικείμενο διαχείρισης από τρίτους και οι οποίοι πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες. Οι πολιτικές και διαδικασίες που περιγράφονται εδώ δεν εφαρμόζονται σε αυτούς τους ιστότοπους. Δεν ευθυνόμαστε για τη συλλογή ή τη χρήση προσωπικών δεδομένων σε ιστότοπους τρίτων. Ως εκ τούτου η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από τρίτους, τα οποία αποκτήθηκαν από την χρήση του ιστότοπου τρίτων. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε απευθείας με αυτούς τους ιστότοπους για πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές τους περί προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας, με τη συλλογή δεδομένων κλπ.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση περί προσωπικών δεδομένων κατά καιρούς. Όταν το πράξουμε, προς διευκόλυνση σας, θα αναρτήσουμε την επικαιροποιημένη Δήλωση σε αυτή τη σελίδα. Θα χειριζόμαστε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμφωνία με την Δήλωση περί Προσωπικών Δεδομένων που είναι σε ισχύ κατά την στιγμή που αυτά συλλέχθηκαν. Δεν θα κάνουμε χρήση αυτών ουσιωδώς διαφορετική ή νέα κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη οντότητα προς χρήση των δεδομένων σας για δικούς της σκοπούς, εκτός εάν σας ενημερώσουμε και σας δώσουμε το δικαίωμα αντίρρησης. Χρήση των προσωπικών δεδομένων γίνεται για τους αναφερόμενους σκοπούς ή σχετιζόμενους με αυτούς, δηλαδή συμβατούς με τους αρχικούς (αρ. 9, 6, 89 του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων 679/2016).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Για κάθε διευκρίνιση ή παρατήρηση σχετική με τεχνικά θέματα του Ιστότοπου, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο συντήρησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@lilly.gr ή στο info@lilly.gr καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται ανωτέρω.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία της συγκατάθεσης, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων βάσει της παρούσας ενημέρωσης. Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεση οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας εγγράφως με την Εταιρεία στο deontology@lilly.gr ή στο info@lilly.gr χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.